Ostatnia aktualizacja: 05 czerwiec 2019 r.

GLOBALNA POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPY MARRIOTT

Marriott Group (PDF) (Po angielsku), w skład której wchodzą Marriott International, Inc., Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (wcześniej znana jako Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.) i jej spółki powiązane, ceni swoich gości i zdaje sobie sprawę, że prywatność jest dla nich sprawą ważną. Pragniemy, aby nasi goście wiedzieli, w jaki sposób pozyskujemy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje praktyki ochrony prywatności Grupy Marriott w zakresie informacji pozyskiwanych:

 • za pośrednictwem naszych witryn internetowych, poprzez które użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Polityki prywatności, w tym Marriott.com i pozostałych witryn stanowiących własność Grupy Marriott lub kontrolowanych przez nią (zwanych dalej łącznie „witrynami”)
 • za pośrednictwem aplikacji udostępnionych przez nas do użytku na komputerach lub za pośrednictwem komputerów, bądź na urządzeniach przenośnych (zwanych dalej „aplikacjami”)
 • za pośrednictwem naszych stron w mediach społecznościowych kontrolowanych przez nas, za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Polityki prywatności (zwane dalej łącznie naszymi „stronami w mediach społecznościowych”)
 • za pośrednictwem wiadomości e-mail w formacie HTML zawierających łącze do niniejszej Polityki prywatności i za pośrednictwem informacji przesyłanych nam przez użytkownika
 • gdy odwiedzają Państwo lub przebywają jako goście w jednym z naszych obiektów lub w domach i willach oferowanych na platformie Homes and Villas by Marriott International (dalej nazywaną „Homes and Villas”) lub poprzez inne interakcje offline (dalej nazywanymi łącznie „wizytami w obiektach i interakcjami offline”)

Witryny, aplikacje i strony w mediach społecznościowych nazywane są dalej łącznie „usługami online”, a łącznie z wizytami w obiektach i interakcjami offline nazywane są dalej „usługami”. Korzystając z usług, użytkownik akceptuje warunki i postanowienia niniejszej Polityki prywatności.

مفتوح

Dane osobowe” to informacje identyfikujące użytkownika lub związane z możliwą do zidentyfikowania osobą.

W punktach styku gości z naszymi obiektami pozyskujemy zgodnie z prawem poniższe dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Płeć
 • Miejsce zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Numer karty kredytowej lub debetowej lbądź inne dane płatnicze
 • Informacje finansowe w ograniczonych okolicznościach
 • Preferencje językowe
 • Datę i miejsce urodzenia
 • Obywatelstwo, paszport, wizę lub inne dane identyfikacyjne wydane przez władze
 • Ważne daty, takie jak urodziny, rocznice i inne okazje specjalne
 • Informacje związane z członkostwem lub programem lojalnościowym (w tym kartami płatniczymi wspólnych marek, udziałem w programach partnerskich biur podróży)
 • Informacje dotyczące pracodawcy
 • Informacje związane z planem podróży, wycieczką lub atrakcjami
 • Informacje o wcześniejszych pobytach i interakcjach gościa, nabyte dobra i usługi, specjalne usługi i życzenia
 • Informacje geolokalizacyjne
 • Kod identyfikacyjny konta w mediach społecznościowych, zdjęcie profilowe i inne publicznie dostępne dane lub dane udostępnione poprzez połączenie kont użytkownika w mediach społecznościowych i kont lojalnościowych

W bardziej ograniczonych okolicznościach możemy również pozyskiwać:

 • Informacje dotyczące członków rodziny i osób towarzyszących, takie jak imiona i nazwiska oraz wiek dzieci
 • Dane biometryczne, takie jak zdjęcia cyfrowe
 • Obrazy i dane audio i wideo za pośrednictwem: (a) kamer monitorujących w miejscach publicznych, takich jak korytarze i hole, naszych obiektów; i (b) kamer noszonych przy ciele przez naszych pracowników ds. zapobiegania stratom i innych pracowników ochrony
 • Preferencje gości, pytania, uwagi oraz wszelkie inne informacje osobiste (zwane dalej „preferencjami osobistymi”), takie jak zainteresowania, zajęcia, hobby, wybory związane z żywieniem i napojami, usługi i życzenia, które zostały nam przekazane lub o których dowiadujemy się podczas pobytu gościa

Przesyłając dane osobowe związane z innymi osobami nam lub dostawcom naszych usług (np. dokonując rezerwacji dla innej osoby), użytkownik oświadcza, że jest do tego upoważniony i upoważnia nas do wykorzystania informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

مفتوح

Pozyskujemy dane osobowe na wiele sposobów za pośrednictwem:

 • Usług online. Pozyskujemy dane osobowe w przypadku, gdy użytkownik dokonuje rezerwacji, nabywa dobra i usługi za pośrednictwem naszej witryny lub aplikacji, komunikuje się z nami lub w inny sposób kontaktuje się lub umieszcza informacje na naszej stronie w mediach społecznościowych lub rejestruje się, aby otrzymywać nasz newsletter lub bierze udział w ankiecie, konkursie czy ofercie promocyjnej.
 • Wizyty w obiektach i interakcje offline. Pozyskujemy dane osobowe w przypadku, gdy użytkownik odwiedza nasze obiekty, Homes and Villas, lub korzysta z usług związanych z obiektem lub placówką, takich jak restauracje, usługi konsjerża, kluby fitness, usługi związane z opieką nad dziećmi i spa. Pozyskujemy dane osobowe również w przypadku, gdy użytkownik bierze udział w organizowanych przez nas wydarzeniach promocyjnych lub gdy dostarcza dane osobowe potrzebne do organizacji wydarzenia.
 • Centrów obsługi klienta. Pozyskujemy dane osobowe w przypadku, gdy użytkownik dokonuje rezerwacji telefonicznie, komunikuje się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, faksu czy czatu online lub kontaktuje się z biurem obsługi klienta. Komunikacja ta może być rejestrowana na potrzeby zapewnienia jakości i szkoleń.
 • Właścicieli i franczyzobiorców. Pozyskujemy dane osobowe od właścicieli obiektów marki Grupy Marriott, którymi zarządzamy. Pozyskujemy dane osobowe również od franczyzobiorców obiektów marki Grupy Marriott, które są w posiadaniu niezależnych właścicieli i które działają w oparciu o umowy franczyzowe z nami zawarte. Właściciele i franczyzobiorcy są niezależni od Grupy Marriott.
 • Firmy zarządzające Homes and Villas. Pozyskujemy dane osobowe od firm (i ich usługodawców), które zarządzają obiektami Homes and Villas i rezerwacjami użytkowników Homes and Villas oraz zapewniają użytkownikom dodatkowe wsparcie podczas pobytu w Homes and Villas (dalej zwanych „firmami zarządzającymi Homes and Villas”). Firmy zarządzające Homes and Villas są niezależne od Grupy Marriott.
 • Autoryzowanych licencjobiorców. Pozyskujemy dane osobowe od spółek w przypadku, gdy udzielamy licencji lub zawieramy podobne umowy, aby sprzedawać dobra lub usługi pod marką Grupy Marriott (zwanych dalej „autoryzowanymi licencjobiorcami”). Przykłady autoryzowanych licencjobiorców obejmują naszych partnerów time-share, Marriott Vacations Worldwide Corporation i Vistana Signature Experiences, Inc. Przykłady innych autoryzowanych licencjobiorców obejmują Cruise Yacht Optco Ltd, prowadząca działalność pod firmą Ritz-Carlton Yacht Collection, deweloperzy nieruchomości marki Grupy Marriott i partnerów karty kredytowej wspólnych marek. Autoryzowani licencjobiorcy są niezależni od Grupy Marriott.
 • Strategiczni partnerzy biznesowi. Pozyskujemy dane osobowe od spółek, z którymi współpracujemy (dalej zwanych „strategicznymi partnerami biznesowymi”), aby dostarczać użytkownikowi produkty, usługi lub oferty w oparciu o pobyt użytkownika w naszych obiektach lub Homes and Villas, lub które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika. Przykłady strategicznych partnerów biznesowych obejmują placówki związane z obiektami, partnerskie biura podróży i wycieczkowe, partnerów time share, wypożyczalnie samochodów i platformy do dokonywania rezerwacji turystycznych. Strategiczni partnerzy biznesowi są niezależni od Grupy Marriott.
 • Innych źródeł. Pozyskujemy dane osobowe z innych źródeł, np. publicznych baz danych, wspólnych partnerów marketingowych i innych stron trzecich.
 • Urządzeń podłączonych do Internetu. Pozyskujemy dane osobowe za pośrednictwem urządzeń podłączonych do Internetu dostępnych w naszych obiektach. Na przykład: inteligentny system domowy może być dostępny dla użytkownika do użytku i w celu dopasowania zakwaterowania i usług do potrzeb użytkownika.
 • Usług fizycznych i mobilnych opartych na lokalizacji. Pozyskujemy dane osobowe w przypadku, gdy użytkownik pobiera jedną z naszych aplikacji lub decyduje się na udział w programie. Na przykład: możemy pozyskiwać informacje o dokładnej lokalizacji fizycznej urządzenia użytkownika, używając satelity, stacji sieci komórkowej, sygnałów Wi-Fi lub innych technologii. Będziemy pozyskiwać te informacje, jeśli użytkownik zgodzi się za pośrednictwem aplikacji lub innego programu (podczas pierwszego logowania się lub później) otrzymywać specjalne oferty i aktywować funkcje oparte na lokalizacji w urządzeniu przenośnym. W przypadku gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, aplikacja lub inny program będzie kontynuować pozyskiwanie informacji, gdy użytkownik będzie w obiekcie uczestniczącym w programie lub w jego pobliżu, do momentu wylogowania się lub zamknięcia aplikacji (czyli aplikacja lub inny program będzie pozyskiwać te informacje, działając w tle) lub gdy użytkownik wyłączy funkcję lokalizacji w swoim telefonie lub innym urządzeniu dla aplikacji Grupy Marriott lub innego programu.

مفتوح

Inne informacje” to informacje, które generalnie nie ujawniają konkretnej tożsamości lub nie odnoszą się bezpośrednio do osoby. W zakresie, w jakim inne informacje ujawniają tożsamość użytkownika lub dotyczą osoby fizycznej, inne informacje traktowane są przez nas jako dane osobowe. Inne informacje obejmują:

 • Informacje o przeglądarce i urządzeniu
 • Dane związane z korzystaniem z aplikacji
 • Informacje pozyskane za pośrednictwem plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii
 • Informacje demograficzne i inne informacje przekazane przez użytkownika
 • Informacje zagregowane

مفتوح

Pozyskujemy inne informacje na wiele sposobów za pośrednictwem:

 • Przeglądarki lub urządzenia użytkownika. Niektóre informacje pozyskujemy przez przeglądarkę użytkownika lub automatycznie za pośrednictwem urządzenia użytkownika, np. adres MAC (Media Access Control – Kontrola dostępu do nośnika), rodzaj komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, model i producent urządzenia, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej oraz nazwa i wersja usług online (np. aplikacji), z których korzysta użytkownik. Wykorzystujemy te informacje, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie usług online.
 • Aplikacji użytkowanych przez użytkownika. Niektóre informacje pozyskujemy w przypadku, gdy użytkownik pobiera aplikację i z niej korzysta, takie jak dane związane z korzystaniem z aplikacji, data i godzina uzyskania dostępu do naszych serwerów przez aplikację, oraz jakie informacje i pliki zostały pobrane przez aplikację na podstawie numeru urządzenia.
 • Plików cookie. Niektóre informacje pozyskujemy za pośrednictwem plików cookie, które są informacjami przechowywanymi bezpośrednio na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika. Pliki cookie pozwalają na pozyskiwanie informacji takich jak rodzaj przeglądarki, czas spędzony w witrynie usług online, odwiedzone witryny, odsyłający adres URL, preferencje językowe i inne zagregowane dane związane z ruchem. Wykorzystujemy informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ułatwienia nawigacji, zwiększenia efektywności wyświetlania informacji, pozyskiwania informacji statystycznych, dopasowania do potrzeb użytkownika podczas korzystania z usług online i rozpoznania komputera użytkownika, aby zapewnić pomoc podczas korzystania z usług online. Pozyskujemy również dane statystyczne na temat usług online, aby móc stale ulepszać nasz wizerunek i naszą funkcjonalność, dowiedzieć się, w jaki sposób są one używane i pomóc nam rozwiązywać związane z nimi kwestie.

Ponadto pliki cookie pozwalają nam wybierać reklamy lub oferty najbardziej odpowiednie dla użytkownika i wyświetlać je, kiedy użytkownik korzysta z usług online lub wysyłać użytkownikowi marketingowe wiadomości e-mail. Wykorzystujemy również pliki cookie, aby śledzić odpowiedzi na nasze reklamy online i marketingowe wiadomości e-mail.

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie pozyskiwania informacji za pośrednictwem plików cookie, więcej informacji na temat kontrolowania plików cookie można znaleźć pod adresem http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

Pliki cookie można zaakceptować lub odrzucić, zmieniając ustawienia przeglądarki lub zarządzając preferencjami śledzenia, klikając opcję „ustawienia śledzenia” na dole strony głównej. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może doświadczyć pewnych zakłóceń w korzystaniu z usług online. Na przykład nie będziemy w stanie rozpoznać komputera użytkownika i będziemy wymagać od użytkownika ponownego logowania się podczas każdej wizyty. Użytkownik nie będzie też otrzymywać od nas reklam i innych ofert dostosowanych do jego potrzeb i zainteresowań. Obecnie nie reagujemy na sygnał przeglądarki „Nie śledź” (ang. Do-Not-Track).

 • Znaczników pikselowych i innych podobnych technologii. Pozyskujemy również informacje za pośrednictwem znaczników pikselowych (znanych również jako sygnały nawigacyjne lub czyste pliki gif), wykorzystywanych w związku z niektórymi usługami online, między innymi w celu śledzenia działań użytkowników usług online (w tym odbiorców wiadomości e-mail), mierzenia sukcesu naszych kampanii marketingowych i zestawienia statystyk związanych z użytkowaniem usług online.
 • Analityki. Pozyskujemy dane za pośrednictwem Google Analytics i Adobe Analytics, które wykorzystują pliki cookie i technologie do pozyskiwania i analizowania danych dotyczących korzystania z usług. W ramach tych usług gromadzone są dane dotyczące korzystania z innych witryn, aplikacji i zasobów internetowych. O praktykach Google można dowiedzieć się, przechodząc do strony internetowej www.google.com/policies/privacy/‌partners/. Aby zrezygnować, należy pobrać dodatek opt-out do przeglądarki Google Analytics z następującej strony internetowej https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na temat Adobe i rezygnacji można uzyskać, odwiedzając witrynę http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
 • Technologii Adobe Flash (w tym lokalnych obiektów współdzielonych (ang. Flash LSOs) i innych podobnych technologii. Pozyskujemy dane za pośrednictwem lokalnych obiektów współdzielonych Flash i innych technologii w niektórych witrynach internetowych, między innymi w celu gromadzenia i przechowywania danych dotyczących korzystania przez użytkownika z usług online. Jeśli użytkownik nie życzy sobie przechowywania lokalnych obiektów współdzielonych Flash na swoim komputerze, może zmienić ustawienia w programie Flash Player, aby zablokować przechowywanie lokalnych obiektów współdzielonych Flash, korzystając z narzędzi w Website Storage Settings Panel pod adresem http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. Lokalne obiekty współdzielone Flash można również kontrolować, przechodząc do Global Storage Settings Panel pod adresem http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html i postępując zgodnie z instrukcjami (które zawierają na przykład informacje, jak usunąć obecne lokalne obiekty współdzielone Flash (zwane „informacjami” w witrynie Macromedia), jak zapobiegać umieszczaniu lokalnych obiektów współdzielonych Flash na komputerze użytkownika bez zapytania i (w przypadku Flash Playera 8 i wersji późniejszych) jak zablokować lokalne obiekty współdzielone Flash, które nie są przesyłane przez operatora strony, na której w tym czasie znajduje się użytkownik). Prosimy pamiętać, że ustawienia Flash Playera mające na celu restrykcję lub ograniczenie przyjmowania lokalnych obiektów współdzielonych Flash mogą ograniczać lub zakłócać funkcjonowanie niektórych aplikacji Flash, w tym aplikacji używanych w związku z usługami online. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.
 • Adresu IP użytkownika. Pozyskujemy adres IP użytkownika – numer, który jest automatycznie przydzielany komputerowi użytkownika przez dostawcę usług internetowych (ISP). Adres IP jest identyfikowany i automatycznie logowany w plikach logowania w naszym serwerze za każdym razem, gdy użytkownik korzysta w usług online, wraz z godziną wizyty i odwiedzonymi stronami. Wykorzystujemy adresy IP do obliczania poziomów wykorzystania, diagnozowania problemów z serwerem oraz administrowania usług online. Na podstawie adresu IP możemy również określić przybliżone położenie użytkownika.

Informacje zagregowane. Możemy agregować pozyskane dane.Takie zagregowane dane nie będą umożliwiać identyfikacji użytkowników.

مفتوح

Korzystamy z danych osobowych i innych informacji w celu świadczenia usług, opracowywania nowych ofert oraz ochrony Grupy Marriott i naszych gości w sposób opisany poniżej. W niektórych przypadkach zwrócimy się z prośbą o przekazanie nam bezpośrednio danych osobowych lub innych informacji. Jeśli użytkownik nie przekaże wymaganych przez nas danych lub zabroni nam ich gromadzenia, możemy nie być w stanie świadczyć żądanych usług.

Korzystamy z danych osobowych i innych informacji w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych, które obejmują poniższe:

 • Zapewnienie usług żądanych przez użytkownika. Korzystamy z danych osobowych i innych informacji w celu świadczenia żądanych przez użytkownika usług, w tym:
 • Dokonania rezerwacji, płatności, wysłania informacji administracyjnych, potwierdzeń czy wiadomości przed przyjazdem, pomocy w organizacji spotkań i wydarzeń, oraz dostarczenia innych informacji na temat okolicy i obiektu, które użytkownik ma odwiedzić.
 • Dokonania rezerwacji i organizacji pobytu, np. dokonania płatności, sprawdzenia dostępności pokoju i zapewnienia odpowiedniej obsługi klienta.
 • W ramach obsługi naszego programu elektronicznego przesyłania danych. W przypadku gdy użytkownik podaje adres e-mail podczas dokonywania rezerwacji, wykorzystujemy ten adres e-mail do wysłania kopii rachunku. W przypadku gdy użytkownik dokona rezerwacji dla innej osoby przy użyciu swojego adresu e-mail, rachunek tej osoby również zostanie wysłany do użytkownika. Aby zrezygnować z otrzymania rachunku e-mailem i zamiast tego otrzymać papierową kopię, należy skontaktować się z recepcją.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe i inne informacje w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z użytkownikiem, ponieważ mamy uzasadniony interes, aby to zrobić i/lub aby wypełnić zobowiązania prawne.

 • Personalizacja usług zgodnie z osobistymi preferencjami użytkownika. Korzystamy z danych osobowych i innych informacji w celu personalizacji usług i poprawy ich jakości, w tym kontaktu telefonicznego z naszym biurem obsługi klienta, pobytu w jednym z naszych obiektów czy korzystania z usług online, aby:
 • Dostosować świadczone usługi do osobistych preferencji użytkownika
 • Przedstawiać oferty dopasowane do osobistych preferencji użytkownika

Będziemy wykorzystywać dane osobowe i inne informacje w celu świadczenia spersonalizowanych usług zgodnie z osobistymi preferencjami użytkownika za zgodą użytkownika lub w przypadku, gdy mamy w tym uzasadniony interes.

 • Komunikowanie się z użytkownikiem w zakresie dóbr i usług zgodnych z osobistymi preferencjami użytkownika. Korzystamy z danych osobowych i innych informacji w celu:
 • Przesyłania użytkownikowi informacji marketingowych i ofert promocyjnych, okresowych badań satysfakcji klienta, badań rynkowych lub badań zapewnienia jakości

Będziemy wykorzystywać dane osobowe i inne informacje w celu komunikowania się z użytkownikiem za zgodą użytkownika, zarządzania naszym stosunkiem umownym z użytkownikiem i/lub ponieważ mamy w tym uzasadniony interes.

 • Programy lojalnościowe. Korzystamy z danych osobowych i innych informacji, aby:
 • Oferować użytkownikowi udział w naszych globalnych programach lojalnościowych i zarządzać nim, oraz w innych programach oferowanych przez określone obiekty i dopasowanych do zainteresowań użytkownika
 • Przesyłać użytkownikowi oferty, promocje i informacje na temat statusu konta i działań z nim związanych
 • Ocenić korzyści użytkownika
 • Administrować punkty zdobyte w ramach kart kredytowych wspólnych marek
 • Zarządzać wyborami użytkownika dotyczącymi sposobu zdobywania, śledzenia i wykorzystania swoich punktów

Będziemy wykorzystywać dane osobowe i inne informacje w ten sposób za zgodą użytkownika, w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z użytkownikiem i/lub ponieważ mamy w tym uzasadniony interes.

 • Losowania, atrakcje, wydarzenia i promocje. Korzystamy z danych osobowych i innych informacji w celu zapewnienia użytkownikowi możliwości udziału w losowaniach, konkursach i innych promocjach oraz do administrowania tych działań. Niektóre z tych działań objęte są dodatkowym regulaminem, który może zawierać dodatkowe informacje na temat sposobu wykorzystywania i ujawniania danych osobowych. Zalecamy dokładne zapoznanie się ze stosownymi regulaminami.

Wykorzystujemy dane osobowe i inne informacje w ten sposób za zgodą użytkownika, w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z użytkownikiem i/lub ponieważ mamy w tym uzasadniony interes.

 • Cele biznesowe. Wykorzystujemy dane osobowe i inne informacje do celów biznesowych takich jak analiza danych, audyty, bezpieczeństwo, monitorowanie i zapobieganie oszustwom (w tym korzystanie z telewizji przemysłowej, kluczy-kart i innych systemów zabezpieczających), wprowadzanie nowych produktów i usług, doskonalenie, ulepszanie i modyfikacja naszych usług, identyfikacja trendów, ocena skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności biznesowej.

Wykorzystujemy dane osobowe i inne informacje w ten sposób w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z użytkownikiem, wypełnienia zobowiązań prawnych i/lub ponieważ mamy w tym uzasadniony interes.

مفتوح

Jeśli wyrazili Państwo zgodę w odniesieniu do konkretnego przetwarzania lub czynności, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej.

مفتوح

Naszym celem jest zapewnienie użytkownikowi najwyższego poziomu gościnności i usług. W tym celu udostępniamy dane osobowe i inne informacje:

 • Grupie Marriott. Ujawniamy dane osobowe i inne informacje innym spółkom w ramach Marriott Group (PDF) w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności takich jak świadczenie i personalizacja usług, komunikowanie się z użytkownikiem, organizacja programów lojalnościowych oraz osiąganie naszych celów biznesowych. Marriott International, Inc. jest stroną odpowiedzialną za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi danymi osobowymi. Udostępniamy dane osobowe użytkownika i inne informacje wykorzystywane do dokonania rezerwacji w danym obiekcie w celu realizacji i zakończenia rezerwacji.
 • Właścicielom i franczyzobiorcom. Ujawniamy dane osobowe i inne informacje właścicielom i franczyzobiorcom obiektów Grupy Marriott w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności, takich jak dostarczanie i personalizacja usług oraz ułatwianie realizacji programów lojalnościowych.
 • Firmom zarządzającym Homes and Villas. Ujawniamy dane osobowe i inne dane firmom zarządzającym Homes and Villas oraz ich usługodawcom w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności, takich jak dostarczanie i personalizacja usług oraz ułatwianie realizacji programów lojalnościowych.
 • Autoryzowanym licencjobiorcom. Ujawniamy dane osobowe i inne informacje naszym autoryzowanym licencjobiorcom w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności, takich jak świadczenie i personalizacja usług oraz spełnianie żądań użytkownika. Na przykład udostępnianie w ten sposób umożliwia użytkownikowi zakup markowych towarów i usług Marriott, w tym obiektów typu time share.
 • Strategicznym partnerom biznesowym. Ujawniamy dane osobowe i inne dane strategicznym partnerom biznesowym, którzy dostarczają użytkownikowi produkty, usługi lub oferty, które podnoszą jakość pobytu użytkownika w naszych obiektach lub Homes and Villas, lub które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika. Udostępniając dane tym strategicznym partnerom biznesowym, możemy zapewnić użytkownikowi spersonalizowane usługi i wyjątkowe doświadczenia związane z podróżą. Na przykład udostępnianie to umożliwia obiektom spa, restauracji, klubowi fitness, konsjerżowi i innym punktom w naszych obiektach zapewnianie użytkownikowi usług. Udostępnianie to pozwala nam zapewnić jedno źródło, z którego użytkownik może nabyć pakiety obejmujące inne produkty związane z podróżą takie jak bilety lotnicze, wynajem samochodu czy pakiet wakacyjny.
 • Dostawcom usług. Ujawniamy dane osobowe i inne informacje zewnętrznym usługodawcom w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Przykładami dostawców usług są firmy, które zapewniają hosting witryn internetowych, analizę danych, przetwarzanie płatności, realizację zamówień, dostarczanie technologii informacyjnych i powiązanej infrastruktury, obsługę klienta, dostarczanie poczty elektronicznej, marketing, audyt i inne usługi.
 • W ramach kont powiązanych i działalności promocyjnej. Współpracujemy z pewnymi stronami trzecimi, które umożliwiają użytkownikowi zarejestrowanie się w ich usługach lub udział w ich promocjach. Na przykład niektóre firmy umożliwiają korzystanie z numeru programu lojalnościowego lub nazwy użytkownika usług online w celu otrzymywania ich usług lub zarejestrowania się w ich usługach. Spółki te obejmują linie lotnicze i wypożyczalnie samochodów, a także sponsorów losowań i konkursów. Ponadto dostawca konta użytkownika w mediach społecznościowych umożliwia połączenie konta w mediach społecznościowych z kontem usług online lub zalogowanie się do konta usług online z konta w mediach społecznościowych. Po zarejestrowaniu się w tych usługach ujawniamy dane osobowe i inne informacje tym stronom trzecim. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, abyśmy udostępniali w ten sposób jego dane osobowe lub inne informacje, nie powinien udostępniać numeru programu lojalnościowego stronom trzecim, używać nazwy użytkownika do logowania się do usług online w celu rejestracji na promocje stron trzecich ani łączyć konta usług online z kontami w usługach stron trzecich. Dane udostępniane w ten sposób będą podlegać polityce prywatności osób trzecich, a nie niniejszej Polityce prywatności.
 • W ramach programu eFolio. W przypadku pracowników firmy, która uczestniczy w programie eFolio Grupy Marriott, i rezerwacji pokoju za pomocą kodu spółki korporacyjnej lub płatności za wydatki za pomocą firmowej karty kredytowej, wyciąg z folio hotelowego z wyszczególnieniem towarów i usług dostarczonych użytkownikowi może zostać przesłany elektronicznie do firmy użytkownika i wydawcy karty kredytowej. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do wykorzystania danych osobowych przez pracodawcę i wydawcę karty kredytowej lub bank, a my nie ponosimy odpowiedzialności za ich praktyki.
 • W przypadku reorganizacji korporacyjnej. Możemy ujawniać lub przesyłać dane osobowe lub inne dane użytkownika stronom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, transferu lub innych działań związanych z całością lub częścią biznesu Grupy Marriott, aktywów lub papierów wartościowych (w tym związanych z bankructwem lub podobnymi czynnościami).

مفتوح

Będziemy wykorzystywać i ujawniać dane osobowe w zakresie, w jakim uznamy to za konieczne lub stosowne: (a) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami obowiązującymi poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) aby spełnić wymogi procesu prawnego; (c) w celu udzielania odpowiedzi na wnioski organów państwowych, w tym organów państwowych poza krajem zamieszkania użytkownika, oraz w celu spełnienia żądań służb bezpieczeństwa krajowego lub organów ścigania; (d) w celu egzekwowania naszych warunków i postanowień; (e) w celu ochrony naszych działań; (f) aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo i majątek Grupy Marriott, użytkownika i innych osób; oraz (g) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków prawnych lub ograniczenia poniesionych przez nas potencjalnych szkód.

Możemy wykorzystywać i ujawniać inne informacje do wszelkich celów, z wyjątkiem przypadków niezgodnych z obowiązującym prawem. W niektórych przypadkach możemy łączyć inne informacje z danymi osobowymi (np. łączyć nazwisko z lokalizacją). W takim przypadku połączone informacje traktowane są jak dane osobowe, dopóki informacje te pozostają połączone.

مفتوح

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy prywatności, danych i innych praktyk podmiotów spoza Grupy Marriott, w tym franczyzobiorców, właścicieli, partnerów zarządzających Homes and Villas, autoryzowanych licencjobiorców, strategicznych partnerów biznesowych lub strony trzeciej obsługującej witrynę lub usługę, z którą łączą się usługi, usług płatniczych, programu lojalnościowego lub witryny internetowej będącej stroną docelową dostawców szybkiego Internetu w naszych obiektów, i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Uwzględnienie łącza w usługach online nie oznacza polecenia przez nas tej strony czy usługi. Nie mamy kontroli nad pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem Państwa danych osobowych przez strony trzecie i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Ponadto nie jesteśmy odpowiedzialni za polityki lub praktyki w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania, ujawniania lub bezpieczeństwa stosowane przez inne organizacje, takie jak Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM, oraz innych deweloperów aplikacji, dostawców aplikacji, dostawców platform mediów społecznościowych, dostawców systemów operacyjnych, dostawców usług bezprzewodowych lub producentów urządzeń, w tym związanych z danymi osobowymi ujawnianymi innym organizacjom za pośrednictwem aplikacji czy naszych stron w mediach społecznościowych i w związku z nimi.

مفتوح

Możemy korzystać z usług firm reklamowych stron trzecich w celu wyświetlania reklam dotyczących towarów i usług, które mogą użytkownika zainteresować podczas korzystania z usług online, innych witryn internetowych lub usług online. W celu obsługi takich reklam firmy te umieszczają lub rozpoznają unikalny plik cookie w przeglądarce użytkownika (w tym za pomocą znaczników pikselowych). Aby uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i dowiedzieć się więcej na temat wyborów z nią związanych, zapraszamy na stronę http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp i http://www.aboutads.info/. Aby zrezygnować z tej praktyki, można pobrać aplikację AppChoices na stronie www.aboutads.info/appchoices

مفتوح

Dokładamy wszelkich starań, aby zastosować wszelkie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych. Niestety żadna transmisja danych przez Internet ani żaden system przechowywania danych nie zapewniają 100% bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia, że kontaktowanie się z nami może nie być bezpieczne (na przykład, gdy zdaniem użytkownika bezpieczeństwo konta jest zagrożone), prosimy niezwłocznie nas powiadomić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dziale „Kontakt” poniżej.

مفتوح

Użytkownik ma wybór w związku z tym, w jaki sposób wykorzystamy jego dane i chcemy mieć pewność, że posiada informacje pozwalające na dokonanie właściwego dla siebie wyboru.

W przypadku gdy użytkownik nie chce już otrzymywać wiadomości e-mail związanych z marketingiem, może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, odwiedzając naszą stronę internetową unsubscribe page https://www.marriott.com/profile/email/unsubscribeChallenge.mi lub postępując zgodnie z instrukcjami w otrzymanej od nas wiadomości e-mail.

Ponadto uczestnicy programów lojalnościowych mogą również zrezygnować z otrzymywania wiadomości za pośrednictwem konta lojalnościowego lub pisząc na adres: Internet Customer Care – Unsubscribe, 1818 North 90 Street, Omaha, Nebraska 68114-1315 USA.

Wnioski będą rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie. W przypadku gdy użytkownik zrezygnuje z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, możemy nadal wysyłać użytkownikowi ważne wiadomości administracyjne, z których nie można zrezygnować.

Specjalna informacja dla mieszkańców Kalifornii: Osoby mieszkające w stanie Kalifornia, które przekazały nam swoje dane osobowe, mogą raz w roku kalendarzowym zażądać od Marriott informacji o udostępnianiu przez nas niektórych kategorii danych osobowych stronom trzecim oraz w ramach Grupy Marriott, w celach marketingu bezpośredniego. Wnioski w tej sprawie należy przesyłać na adres privacy@marriott.com lub:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817

Dostarczymy listę kategorii danych osobowych ujawnionych stronom trzecim do ich celów marketingu bezpośredniego w ciągu bezpośrednio poprzedzającego roku kalendarzowego wraz z nazwiskami i adresami tych stron trzecich. Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na zapytania przesłane na adresy inne niż podane w tym punkcie.

مفتوح

W celu zwrócenia się z wnioskiem o uzyskanie dostępu, zmianę, usunięcie bądź ograniczenie korzystania albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych nam wcześniej danych osobowych lub aby otrzymać elektroniczną kopię swoich danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych jest Państwu przyznane na mocy przepisów prawa), prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. W przypadku pytań odnośnie formularza lub naszej procedury prosimy o kontakt pod adresem e-mail: privacy@marriott.com lub wysłanie listu na adres:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America

Dane kontaktowe na terenie EOG:
Marriott Hotels Limited
Global Compliance
Barnard’s Inn
86 Fetter Lane
London EC4A 1EN
United Kingdom

W celu ochrony naszych klientów przed realizacją wniosku może być konieczna weryfikacja tożsamości wnioskodawcy. Postaramy się rozpatrzyć Państwa wniosek w najszybszym możliwym terminie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Prosimy pamiętać, że często musimy zatrzymać niektóre informacje do celów archiwalnych i/lub do realizacji transakcji rozpoczętych przed złożeniem przez użytkownika wniosku o zmianę czy usunięcie (np. podczas zakupu lub dokonywania rezerwacji, czy zgłoszenia udziału w promocji, zmiana lub usunięcie danych osobowych może nie być możliwa do momentu zakończenia zakupu, rezerwacji czy promocji). Istnieją również pozostałe dane, które pozostaną w naszych bazach danych i innych rejestrach, które nie zostaną usunięte. Ponadto, niektórych danych nie możemy udostępnić Państwu do wglądu z powodów prawnych, bezpieczeństwa lub innych.

مفتوح

Dane osobowe użytkownika zostaną zatrzymane na okres konieczny do spełnienia celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres zatrzymania danych będzie wymagany lub dozwolony prawnie.

Kryteria używane do określenia stosowanych przez nas okresów przechowywania danych obejmują:

 • Czas trwania naszych bieżących relacji z użytkownikiem i świadczenia na jego rzecz usług (na przykład okres posiadania u nas konta lub korzystania z usług).
 • Czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (na przykład niektóre przepisy prawa wymagają od nas przechowywania dokumentacji transakcji użytkownika przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć).
 • Czy przechowywanie danych wskazane jest ze względu na naszą sytuację prawną (np. w przypadku przedawnienia, postępowania sądowego lub dochodzeń regulacyjnych).

مفتوح

Bez wyraźnej prośby z naszej strony, prosimy o niewysyłanie ani nieujawnianie nam za pośrednictwem sersiwu lub w inny sposób żadnych wrażliwych danych osobowych (np. numeru PESEL, numeru identyfikacji podatkowej, numeru paszportu, prawa jazdy lub innego dowodu tożsamości wystawionego przez organ państwowy, danych kart debetowych lub kredytowych ani numerów kont bankowych, zarówno z kodem lub hasłem dostępu, jak i bez takiej informacji, historii kredytowej, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, wyznaniem, życiem seksualnym lub orientacją seksualną, zdrowiem, cechami biometrycznymi czy genetycznymi, wzorcami biometrycznymi, poglądami politycznymi lub filozoficznymi, członkostwem w partii politycznej lub związkach zawodowych, danych dotyczących historii danej osoby, karalności lub innych postępowań sądowych bądź administracyjnych).

مفتوح

Usługi nie są skierowane do osób poniżej szesnastego (16.) roku życia i prosimy, aby osoby w tym wieku nie przesyłały nam swoich danych osobowych za pośrednictwem usług.

مفتوح

Grupa Marriott jest organizacją globalną i dostarcza usługi o charakterze globalnym. Transgraniczne udostępnianie informacji jest niezbędne, aby użytkownik mógł otrzymywać usługi najwyższej jakości w każdym miejscu na świecie. W związku z tym, zgodnie z prawem, będziemy przekazywać dane osobowe i inne informacje zgromadzone w związku z usługami podmiotom w krajach, w których standardy ochrony danych osobowych mogą różnić się od standardów obowiązujących w kraju, w którym użytkownik zamieszkuje. Dokonując rezerwacji, przebywając w obiekcie Marriott lub korzystając z usług marki Marriott, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesyłamy dane osobowe w zakresie globalnym.

W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach będą uprawnione do dostępu do danych osobowych użytkownika.

Niektóre kraje spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna here).

مفتوح

Marriott International, Inc. i niektóre z jej spółek powiązanych w Stanach Zjednoczonych posiadają certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA. frameworks. Nasze certyfikaty można znaleźć na stronie: www.privacyshield.gov/list. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad Tarczy Prywatności, prosimy odwiedzić stronę: www.privacyshield.gov. Nasze zasady ochrony prywatności gości można znaleźć tutaj.

مفتوح

Ostatnia aktualizacja” na górze strony podaje informację, kiedy niniejsza Polityka prywatności była aktualizowana. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie publikacji zaktualizowanej Polityki Prywatności w witrynie usług online. Korzystanie z usług po wprowadzeniu zmian jest jednoznaczne z akceptacją aktualizowanej wersji Polityki Prywatności. Aby zapoznać się z wersją Polityki prywatności, która obowiązywała bezpośrednio przed tą wersją, prosimy o kontakt na adres privacy@marriott.com.

مفتوح

W przypadku pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności prosimy o kontakt pod adresem adresem e-mail: privacy@marriott.com lub wysłanie listu na adres:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America

Dane kontaktowe na terenie EOG:
Marriott Hotels Limited
Global Compliance
Barnard’s Inn
86 Fetter Lane
London EC4A 1EN
United Kingdom

Dodatkowe informacje na temat naszych praktyk w zakresie rozpatrywania skarg oraz dane kontaktowe można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności gości. Ze względu na to, że wiadomości e-mail nie zawsze są bezpieczne, prosimy nie podawać danych karty kredytowej i innych danych szczególnie chronionych w przesyłanych do nas wiadomościach e-mail.

مفتوح

Można również:

Powiązane linki

Preferencje dotyczące ochrony prywatności

W Marriott szanujemy prywatność naszych gości i chcemy zapewnić im informacje i wybór. Poniższe opcje pozwalają im wyrazić swoje preferencje: jakie informacje i w jakim zakresie chcą nam udostępniać oraz kiedy i w jaki sposób chcą otrzymywać od nas informacje.

مفتوح

Chcemy dowiedzieć się, co jest dla naszych gości ważne i zapewnić im pobyt dostosowany do ich potrzeb. Jak opisano bardziej szczegółowo w naszej Globalnej polityce prywatności, korzystamy z narzędzi cyfrowych takich jak pliki cookie i tagi w naszych witrynach internetowych. Pliki cookie pomagają nam również dostarczać, chronić i ulepszać nasze usługi. Swoje preferencje można zmienić na stronie „Ustawienia śledzenia”

مفتوح

Chcemy współpracować z Państwem w sposób, który jest dla Państwa wartościowy, między innymi w kwestii częstotliwości otrzymywania od nas wiadomości. Aby dostosować swoje preferencje, prosimy odwiedzić profil konta lojalnościowego i kliknąć „Preferencje dotyczące komunikacji”.
Można również wybrać „Usuń z listy”, klikając link na dole jednej z naszych wiadomości.
UWAGA: Nawet jeśli zdecydują się Państwo zrezygnować z komunikacji z nami, będziemy nadal wysyłać komunikaty transakcyjne dotyczące rezerwacji lub pobytu u nas, takie jak informacje przed przyjazdem, potwierdzenia i ankiety zadowolenia gości.

مفتوح

W celu zwrócenia się z wnioskiem o uzyskanie dostępu, zmianę, usunięcie bądź ograniczenie korzystania albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych nam wcześniej danych osobowych lub aby otrzymać elektroniczną kopię swoich danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych jest Państwu przyznane na mocy przepisów prawa), prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. W przypadku pytań dotyczących formularza lub naszej procedury prosimy o kontakt pod adresem e-mail: privacy@marriott.com lub wysłanie listu na adres:

Marriott International, Inc.
Global Compliance, Privacy
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
United States of America

Dane kontaktowe na terenie EOG:
Marriott Hotels Limited
Global Compliance
Barnard’s Inn
86 Fetter Lane
London EC4A 1EN
United Kingdom

W celu ochrony naszych klientów realizujemy wyłącznie wnioski dotyczące danych osobowych powiązanych z adresem e-mail i/lub numerem konta programu lojalnościowego wskazanym w Państwa wniosku, a przed realizacją niektórych wniosków może być konieczna weryfikacja tożsamości wnioskodawcy. Jeżeli jest to dozwolone przez prawo, możemy pobierać odpowiednią opłatę w celu pokrycia kosztów odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Marriott uznaje oraz szanuje prywatność swoich gości i postaramy się rozpatrzyć Państwa wniosek w najszybszym możliwym terminie i zgodnie z obowiązującym prawem.